VÝSTAVY V DOLNÝCH VÝSTAVNÝCH PRIESTOROCH:

CRITICON (Kritická maľba dnes) (13. 12. 2018 – 27. 01. 2019)

Výstavu z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Visit Košice z prostriedkov Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Zámerom výstavy bolo ukázať aktuálnu maľbu ako živé médium, ktoré dokáže reflektovať súčasný svet kriticky a analyticky a pritom absorbovať rozličné vplyvy a vizualitu reklamy, masmédií či digitálnych médií.
Násilie, vojna, radikalizmus, migranti, ale aj konzumný spôsob života, fascinácia komerciou a luxusom či „zlatá“ klietka – to všetko sú témy, ktoré oslovujú mnohých umelcov a kurátor Vladimír Beskid vybral na výstavu 13 z nich.

T. J. MOUSSON (1889 - 1946) (01.02.2019 – 24.03.2019)

Výstavu početnej kolekcie olejomalieb a akvarelov zo zbierok Zemplínskeho múzea v 

Michalovciach doplnili diela zo súkromnej zbierky Mgr. Petra Maščeníka.

Teodor Jozef Mousson bol jeden z prvých autorov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu. V rokoch 1911 - 1944 žil a tvoril v Michalovciach - v mestečku, vzdialenom od akýchkoľvek hospodárskych i kultúrnych centier, mimo aktuálneho výtvarného diania. Očarený krásou a ľudovým koloritom Zemplína prezentoval tento kraj aj ďaleko za hranicami regiónu. „V čase svojho pobytu v Michalovciach T. J. Mousson navštevoval kaštieľ v neďalekom Nižnom Hrušove, kde vďaka kontaktom jeho majiteľky Anny Lesnaiovej prichádzali aj umelci z viacerých európskych krajín, ktorí mu zároveň sprostredkovali kontakt s vtedajšími centrami výtvarného diania. Jeho výtvarný názor tiež poznamenali, ovplyvnili a obohatili študijné cesty a pobyty v Nagybányi a Taliansku,“ dodala Barnová s tým, že Moussona označovali aj ako maliara zemplínskeho slnka a ľudu. Kurátorka výstavy: Dana Barnová.

DENISA DOVÁĽOVÁ, LEONARD LELÁK, MONIKA VRANCOVÁ – TRI KRAJINY (28.03.2019 – 21.04.2019)

Výstava „Tri krajiny“, predstavila aktuálne podoby výtvarnej tvorby mladej trojice autorov, Denisy Dováľovej, Leonarda Leláka a Moniky Vrancovej. Zároveň bola sondou do súčasnej podoby jednej z najfrekventovanejších tém dejín umenia, v minulosti stvárňovanej predovšetkým v maľbe. Predmetná téma je aktuálna a veľmi frekventovaná, v posledných dňoch hlavne v spojitosti s nekontrolovanou ťažbou dreva (nielen na Slovensku), rapídnym úbytkom lesných biotopov a výrazným zvyšovaním teplôt ovzdušia v mestskom prostredí a to aj vplyvom neúmerného úbytku zelených plôch v husto zastavaných aglomeráciách. Vybraná trojica mladých autorov, však nepracuje s primárne kritickým pohľadom, ale na základe poznaného reálneho stavu vytvára príbehy, inscenuje fiktívnu, alebo predpovedá možnú, budúcu podobu krajiny a života v nej. Ich práca tak má skôr naratívny charakter. Kurátor výstavy: Michal Štofa.

KOMIKSOVÝ RADO REPICKÝ A INÉ PRÍBEHY (02.05.2019 – 02.06.2019)

Samostatná autorská výstava Rada Repického (1984) s názvom Komiksový Rado Repický u Čekyho a iné príbehy ponúkla výsledky rôznych druhov intervencie mladého maliara a grafika do verejného priestoru. Umelcovi je blízky jazyk a motívy amerických cartoons, japonských manga, komiksov a jeho vlastných detských kresieb, čím utvára personálny diapazón „Repického figúrok“. Zaujímavé je, že na rozdiel od kolegov Repický nemá potrebu konceptu, necíti potrebu obhajovať svoju tvorbu a je vraj „zámerne nesofistikovaný“. Kurátorkou výstavy, na ktorej návštevník nájde diela zo súkromnej zbierky Mariána Čekovského, ktoré vznikli počas moderovaných diskusií, ale aj najnovšiu tvorbu výtvarníka, bola Mgr. Jana Migašová, PhD. Podľa jej slov sú konštantami Repického tvorby bezprostrednosť a vážne myslená ľahkovážnosť. Májovou výstavou však ukázal svoju lyrickejšiu tvár.

SLAVOMÍR DURKAJ, VLADIMÍRA WEISS – A LOĎ PLÁVA... (05.06.2019 – 23.06.2019)

Výstava s názvom ponúkla v Múzeu Vojtecha Löfflera pohľad na tvorbu dvojice autorov, ktorí študovali na Fakulte umení TUKE v Ateliéri súčasného obrazu u akademického maliara Adama Szentpéteryho. Obaja sa venujú klasickému médiu maľby, ich dielo je sviežou ukážkou súdobej variabilnej maliarskej figurácie a ich maliarsky názor je založený na expresívnej realistickej forme, ironickej nadsázke, záujme o bizarné obrazové spojenia i sociálno-kritický tón. Dielo Vladimíry Weiss je od svojich počiatkov plné opulentnej rokokovej nádhery plnej farieb, tvarov, prekvapujúcich kontrastov, zmyslovosti i zmyselnosti. Táto halucinačná obrazová mozaika je bytostne antiklasická (i keď plná odkazov na klasické umenie), postavená na barokovom princípe hojnosti, ktorý je v tomto prípade i vodítkom k interpretačným snahám. V neposlednom rade je jasným vyjadrením generačného nesúhlasu s antiestetickou koncepciou (neo)konceptualizmu. Slavomíra Durkaja zaujímajú problémy ekológie a vojnových konfliktov, ktoré sú masovým spravodajstvom často marginalizované alebo fakty zámerne prekrúcané. Autor na absurditu sebadeštrukcie reaguje absurditou prevzatou z komerčnej kultúry alebo využitím surrealistického automatizmu vízie. Kurátorom bol Jozef Ridilla.

JOZEF KORNUCIK - ...PRÍDEM O DRUHEJ (26.06.2019 – 01.09.2019)

Tieto slová napísal ako odkaz manželke výtvarník Jozef Kornucik a už sa nikdy nevrátil. Príďte na vernisáž výstavy jeho tvorby a presvedčte sa o jeho výnimočnom talente. Tešíme sa na Vás už v stredu 26. júna o 17.00 hod.

Zámerom výstavného projektu je pripomenúť význam maliara, grafika, kresliara a návrhára gobelínov Jozefa Kornucika pre slovenské výtvarné umenia druhej polovice dvadsiateho storočia. Kornucik patril k určujúcim osobnostiam svojej generácie. Zásadný je predovšetkým autorov radikálne abstrahovaný jazyk, ktorý aplikoval do svojej maliarskej a grafickej tvorby. V košickom prostredí, kde pôsobil od roku 1965, je jeho umelecký i ľudský odkaz legendou.

Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

PLATÓ CREATIVE CLASH – FASHION MEETS ART (8. – 29.09.2019)

Vystavujúci umelci: Dorota Sadovská, Jakub Pišek, Boris Vaitovič, Boris Hanečka, Juraj Bartusz.  (výber z portfólia zameraného na presahy módy a umenia).

Plató Creative Clash je viacročná košická platforma zameraná na vzťah módy a umenia, vizuálnu komunikáciu v tejto oblasti a priestor pre hľadanie jej nových výrazových možností. Ústrednou témou výstavy v Múzeu Vojtecha Löfflera je dopad rozvinutých technológií na človeka a umenie. Pod vplyvom doby posadnutej letmi do vesmíru, a tým aj utopickými vidinami jeho skorého ovládnutia, sa v 60. rokoch pustili tvoriť aj módni návrhári ako Paco Rabane, Pierre Cardin, či Emanuel Ungaro, kde výsledkom bolo oblečenie s akcentom geometrických a abstraktných prvkov, ktoré stratilo prirodzený tvar a uplatňovalo nezvyčajné materiály. Na túto skutočnosť zareagoval vtedy Juraj Bartusz sériou náčrtov postáv v utopických odevoch, čo bolo odrazom jeho metalického konkretistického obdobia, ktoré predstavíme v rámci výstavy.  Inštalácia z futuristických odevných artefaktov levitujúcich v priestore návrhára Borisa Hanečku, podčiarknutá zvukovou inštaláciou Borisa Vaitoviča, navodila tajuplnú atmosféru nekonečného priestoru. Dorota Sadovská predstavila  projekt "Plastic Age" –  doba plastová,  sprevádzaný interaktívnou performanciou s robotickými objektami, na ktorých sa podieľala spolu s košickým intermediálnym umelcom Jakubom Pišekom (Kubriel). Kurátorkou projektu bola Miloslava Hriadelová.

Podujatie bolo súčasťou 2. ročníka Medzinárodného festivalu umení TRANS/MISIE.

BIELA NOC – výstava inštalácií študentov Ateliéru nových umení TUKE (04.-06.10. 2019)

EVA MOFLÁROVÁ – BABY ICON  (10.10.2019 – 10.11.2019)

Maliarka a sochárka Eva Moflárová (1981) sa prezentuje súborom diel z posledného obdobia svojej tvorby. Autorka patriaca medzi ťažiskové osobnosti svojej generácie sa opätovne pripomína tvorbou javiacou známky výtvarnej osobitosti podobnej jej predošlým fázam tvorby. Meditatívna, premýšľavá, skúmajúca a hľadajúca tvorba Evy Moflárovej v poslednej sérii diel reaguje na nové okolnosti, definujúce jej výtvarné uvažovanie. Autorka je absolventkou Ateliéru súčasného obrazu doc. Adama Szentpéteryho a prof. Rudolfa Sikoru na Fakulte umení TU Košice. Kurátor: Peter Markovič

ŽIARA ZHASNUTÉHO NEÓNU (14.11.2019 – 15.12.2019)

Pulz vtedajšej doby. Pripomienka výstavných aktivít košickej nezávislej scény spred tridsiatich rokov. 30. výročie zásadnej spoločenskej zmeny – novembra 1989 – pripomenula výstava s výberom dobovej tvorby v tom čase mladých a začínajúcich košických výtvarných umelcov. Tvorbu vtedy začínajúcich mladých autorov Jozefa Joka Amricha, Petra Lipkoviča, Andrey Lipkovičovej, Petra Kalmusa, Viktora Šefčíka, Anny Bartuszovej alebo Zbyňka Prokopa predstavil výber diel prezentovaných predovšetkým na viacerých privátnych a neoficiálnych výstavách uskutočnených pred medzníkom, ktorým bol 17. november 1989. Autor výstavy: Peter Markovič

JULY HALUZOVÁ – JAR, LETO, AKRYL, ZIMA (18.12.2019 – 26.01.2020)

Výstava July Haluzovej predstavila prierez tvorby so zameraním na prezentáciu najznámejších cyklov. Od veľkorozmerných malieb plných kvetov až po miniatúry a komorné diela. Všedné reálie v nových nezvyčajných súvislostiach odhalili autorkin jemný zmysel pre humor. Precízna drobnokresba a maľba doplnená abstrakciou a zlátením priniesli  jedinečný vizuálny zážitok. Po cykloch venujúcich sa flóre, kvietkom a kvetom vo všetkých podobách a podobenstvách objavuje nové územia maľby – plné príbehov. Na prvý pohľad banálnych a obyčajných, ale s unikátnym posolstvom a novou poetikou.

Kurátorka: Carmen Kováčová

VÝSTAVY V HORNÝCH VÝSTAVNÝCH PRIESTOROCH:

ŠTEFAN PRUKNER – EXPRESIA, ABSURDITA, SILA FARBY (07.02. 2019 – 17. 03.2019)

Výstava priblížila jedno z tajomstiev mapy slovenského výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia. Prekvapujúca maliarska figurálna tvorba Štefana Pruknera je naplnená silným farebným, kompozičným výrazom a komplikovanými obsahovými súvislosťami.
Kurátorka výstavy: Mgr. Marta Hrebíčková

NOÉMI RÁCZOVÁ – ČARODEJNICA SO STYLUSOM (20.03.2019 - 21.04.2019)

Na výstave Noémi Ráczovej, absolventky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, boli prezentované knižné ilustrácie vytvorené klasickými maliarskymi aj grafickými technikami pre slovenské i zahraničné vydavateľstvá.

Kurátorka výstavy: Mgr. Zuzana Uhrínová Hegyesyová

ROTÁCIE ŠEPOTU MÚZ. SÚČASNÉ A HISTORICKÉ STARÉ MESTO KOŠICE NA FOTOGRAFIÁCH (30.04.2019 – 31.08.2019)

Výstava priblížila ako sa z objektu vojenského využitia – z Rotundy - stalo v roku 1909 stredisko umeleckých ateliérov, ako sa v budove s kruhovým pôdorysom dokázalo presadiť známe heslo „múzy pracujú v tichosti“. Podstatou výstavy bolo predstavenie osobností, ktoré stáli za zrodom tzv. Domu umelcov. Vystavené boli umelecké práce Elemíra Halásza-Hradila a Ľudovíta Csordáka. Predstavená bola pokračujúca línia umeleckých aktivít spájajúcich sa na tomto mieste „zasvätenom umeniu“, ktorá trvá dodnes, keďže objekt využíva Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach. 

Výstava fotografií zase prezentovala mestskú časť Košice Staré Mesto ako historickú mestskú pamiatkovú zónu s presahom do súčasnosti. Pripomenula, ako sa mestská časť vyvíjala, menila a aká je v súčasnosti. Na výstave boli veľkoplošné fotografie od Alexandra a Stanislava Jirouška. Autori projektu: Zuzana Tegdová, Mgr. Milena Gašajová. Výstava bola podporená z prostriedkov ŠD Ministerstva dopravy a výstavby SR, získaných prostredníctvom organizácie Visit Košice.

JAROSLAV DVORSKÝ – MAĽBA, KRESBA, PLASTIKA (07.06.2019 – 23.06.2019)

Jaroslav Dvorský počas výstavy prierezu svojej tvorby súčasne za asistencie svojich bratov Miroslava a Petra a Félixa Slováčka pokrstil“ knihu s výstižným názvom Obrázky. Tá totiž fotografiami približuje nie len jeho výtvarné práce, ale ponúka pohľad aj na javisko či do zákulisia operných inscenácií a koncertov, rovnako nechýbajú fotografie, ktoré poodkrývajú súkromný život Jaroslava Dvorského. 

CESTA KU SLOBODE (13. - 22.09.2019)

Výstava pripravená k 30. výročiu Nežnej revolúcie sa zameriava na rozhodujúce chvíle novembra 1989 na území dnešného Moravskosliezkeho kraja. Jej obsahom je krátky historický exkurz doplnený autentickými historickými fotografiami, a to tak z múzejných a archívnych fondov, ako aj od priamych účastníkov.

Spoluorganizátor: Slezské zemské muzeum, Opava

Podujatie bolo súčasťou 2. ročníka Medzinárodného festivalu umení TRANS/MISIE

NOVÁ MOZAIKA ZBERATEĽA (25.09 – 03.11.2019)

Výstava zberateľa Dr. Štefana Kúseka predstavila malú mozaiku jeho dlhoročného zberateľského snaženia. Svoju radosť z novo získaných obrazov chcel preniesť aj na návštevníkov Múzea Vojtecha Löfflera. Výstava ponúkla pohľad na výnimočné diela známych výtvarníkov - medzi nimi J. T. Moussona, L. Mednyánszkeho, A. Kubínyiho a mnoho ďalších.
Kurátor výstavy: Viktor Jasaň

VTEDY NA VÝCHODE, VTEDY NA ZÁPADE (15.11. - 15.12.2019)

Ústav pamäti národa v spolupráci s Občianskou iniciatívou NOVEMBER 1989, Múzeom Vojtecha Löfflera a Kinom Lumiére pripravil tematickú výstavu venovanú pádu komunistického režimu v roku 1989 nazvanú Vtedy na Východe, vtedy na Západe. Výstava sa zameriavala na porovnanie situácie v novembri a decembri 1989 v dvoch najväčších slovenských mestách: v Bratislave a v Košiciach. Kľúčové udalosti priblížila na doteraz zväčša nepublikovaných fotografiách košických aj bratislavských fotografov. 

VÝSTAVY V ÁTRIU:

SÚČASNÉ A HISTORICKÉ MESTO KOŠICE NA FOTOGRAFIÁCH (30.04.-08.09.2019)

Výstava fotografií prezentovala mestskú časť Košice Staré Mesto ako historickú mestskú pamiatkovú zónu s presahom do súčasnosti. Pripomenula, ako sa mestská časť vyvíjala, menila a aká je v súčasnosti. Na výstave boli veľkoplošné fotografie od Alexandra a Stanislava Jirouška.

Autor projektu: Milena Gašajová. Výstava bola podporená z prostriedkov ŠD Ministerstva dopravy a výstavby SR, získaných prostredníctvom organizácie Visit Košice.

FRANTIŠEK BIDLO – HOMO POLITICUS (09.10. - 3.11.2019)

Výstava predstavila tvorbu jedného z najvýznamnejších autorov politických kresieb – karikaturistu Františka Bidla, najmä jeho vízie blížiacej sa vojny, obrázky kritizujúce sociálne nerovnosti, či policajné represie a časť bola venovaná aj jeho kresbám pre Štýrskeho Erotickú revue. Výstava bola súčasťou podujatia Dni českej kultúry.

VÝSTAVA PLAGÁTOV A SAMIZDATOV K NOVEMBRU 89 (15.11. - 15.12.2019)

Súčasťou výstav k novembru ´89 bola v spolupráci s OZ SAMIZDAT.SK, Pavlom Hritzom a Zoltánom Balassom i výstava fotografií, plagátov a samizdatov v átriu múzea s názvom SAMIZD AT V BOJI ZA SLOBODU, PLAGÁTY Z NOVEMBRA 1989, ktorá návštevníka pomyselne preniesla priamo do centra revolučných dní spred tridsiatich rokov. Revolučnú atmosféru zase skvelo priblížili originály plagátov zapožičaných od Z. Balassa, ktoré v novembri 1989 viseli na slovenských uliciach. Heslá ako „Píšte všetci modrým perom dnes už neplatí“ či „Kto sa bojí opozície, ten sa bojí o pozície“ napísané na provizórnych plagátoch v chvate vtedajšieho revolučného nadšenia skvelo navodzujú vtedajšiu atmosféru.

VÝSTAVY NA NÁDVORÍ:

Výstava plastík Vojtecha Löfflera z depozitu (01.06.2019)

PETER LIPKOVIČ - PROGNÓZA (26.09.2019 – 27.10.2019)

Zámerom projektu bolo predstavenie sôch s tematikou pohľadu do budúcnosti. Diela s názvom Proroctvo, Prognóza sú nefiguratívne, vytvorené z elementárnych tvarov vykrojením a ohnutím materiálu. Tým je farebný epoxidový sklolaminát. Sochy vznikli s prispením Fondu na podporu umenia. Výstava bola inštalovaná na nádvorí múzea.

VÝSTAVA V BUDOVE STAROMESTSKÉHO ÚRADU:

SÚČASNÉ A HISTORICKÉ MESTO KOŠICE NA FOTOGRAFIÁCH (25.11.2019-trvá)

Projekt podporilo Visit Košice.