1. WWW.SUVKE.SK

26.1.2012   -  11.3.2012

3. Antonín Střížek (ČR): Obrazy a fotografie

22.3.2012 – 22.4.2012

Kurátor: Martin Dostál

5. Jarmila MITRÍKOVÁ – Dávid DEMJANOVIČ : NOVÝ FOLKLORIZMUS /NEW FOLKLORISM

3.5.2012 -  27.5.2012  

6. Adelio SARRO (Brazília): Maľby

31.5.2012 - 1.6.2012

7. Alexander Eckerdt – Ráno, na poludnie, v podvečer ...

výstava  pri príležitosti nedožitého 80. výročia umelcovho narodenia

11.7.2012 - 2.9.2012

8. Bc. Emma Korpová – kolekcia odevov : The cuckoo´s nest

Kurátorka: Miroslava Maureryová

31.7.2012 – 24.8.2012

9. Bezčasovosť - Vystavujúci umelci: Oto Hudec.

Klaudia Kosziba, Mária Matrková, Michaela Rázusová Nociarová, Ivana Oroszová a Juraj Toman.

6.9.2012 - 3.10.2012

12. Výstava organizovaná EHMK v rámci projektu „Biele noci“

GÁBOR KRISTÓF A BENCE GYÖRGY PÁLINKÁS –

MULTIFILTER/SLOVENSKO A MAĎARSKO

interaktívna inštalácia

6.10.2012

13. Výstava v rámci Višegradských dni – združenie Forsa

Miskolci Galéria – Laureáti Ceny Miklósa Mazsaroffa / HU/

Róbert Batykó, Ákos Bankú, Renátó Csabai, Róbert Sűtö

10.10. 2012 - 10.11.2012

14. Helmut Bistika  - Maľba

Profilová výstava autora.

13. 11.2012 - 10.12.2012

15. Bitka pri Rozhanovciach 700. výročie

Príležitostná výstava 

15.11.2012 - 5.12.2012

16. It was a bright cold day in April – festival THE END Tri výstavy:

- Miriam Kardošová - maľba

14.12.2012 – 15.1.2013

- Katarína Hudačinová – svetelná inštalácia: NOSTALGIA

14.12.2012 – 15.1.2013

- Ján Zelinka – sochy: SARGOFÁGY

14.12.2012 – 15.1.2013

Komorné  výstavy : U Löfflera

2. Stefan Schmidt : ARS AREA

31.1.2012 – 8.4.2012

Úvodné slovo: Tibor Kočík

4. Mikuláš Rogovský: Akvarely a olejomaľby

17.4.2012  -  3.6.2012

Kurátorka: Gabriela Haščáková-Vizdalová

10. Jozef Teodor Mousson - Pod trhovými šiatrami.

13.9.2012 - 14.10.2012

11. Jiří Trnka - Ve službách imaginacie/ V službách imaginácie

3.10.2012 - 30.10.2012

17. Alexander Jiroušek - výstava fotografií OLTÁRNE OBRAZY

19.12.2012 – 3.2.2013