Koncert operných árií a klavírnych diel

23. 06. 2022

Srdečne Vás pozývame na výnimočný koncert mimoriadnej slovenskej sopranistky Marie Taytakovej v sprievode skvelého ukrajinského klaviristu Bohdana Kovala. Príďte si vypočuť nádherné operné árie a klavírne skladby od Chopina, Belliniho či Bizeta.

Mária Tajtáková (umelecké meno Maria Taytakova) absolvovala štúdium spevu na Konzervatóriu v Bratislave a vokálnu interpretáciu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Počas štúdia získala viaceré ocenenia vrátane štipendia od The International Holland Music Sessions a dvojnásobnej ceny dekana Fakulty múzických umení AU v Banskej Bystrici. Popritom sa aktív­ne zúčastňovala na rôznych majstrov­ských kurzoch, kde spolupracovala s vý­znamnými speváckymi osobnosťami.

Okrem divadelných produkcií Ma­ria Taytakova pravidelne vystupuje na medzinárodných koncertných pódiách. Popri koncertoch na Slovensku sa predstavila v Českej republike, Rakúsku, Nemec­ku, Holandsku, Poľsku, Švédsku, Ta­liansku, Španielsku, Chorvátsku a Ja­ponsku. Spolupracovala so Slovenskou filharmóniou, Kolégiom českých filharmonikov, Capellou Istropolitanou, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Filharmóniou Veneto, súborom Chorus Angelorum Ensemble, a i.

Bohdan Koval absolvoval hru na klavíri na Glinkovom Konzervatóriu v Dnipropetrovsku (Ukrajina).Pokračoval v štúdiu hry na klavíri a organe na Glinkovej Akadémii v Dnipropetrovsku (Ukrajina). V rokoch 2017-2019 absolvoval magisterské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici, na Fakulte múzických umení v odbore klavír. Popritom bol aktívnym účastníkom viacerých majstrovských kurzov s poprednými klavírnymi osobnosťami. Rovnako sa zúčastnil viacerých súťaží a festivalov, kde získal početné ocenenia.

Aktívne sa venuje koncertnej činnosti ako sólista i komorný hráč. Je vyhľadávaným korepetítorom vokálnych sólistov i inštrumentalistov. Okrem Slovenska a rodnej Ukrajiny koncertoval v Českej republike, Poľsku, Rusku, Nemecku i Švédsku. Spolupracoval so symfonickým orchestrom Mariupolskej komornej filharmónie, orchestrom Kyjevskej filharmónie a komorným orchestrom Varšavskej filharmónie.