Autenticita, druhotné zásahy, patina

23. 06. 2022

Klára Eyal Králová absolvovala štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach a následne na Akadémii umení v Prahe. Absolvovala množstvo odborných seminárov na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Izraeli. Venuje sa rôznym technikám obnovy, ochrany a výskumu umeleckých diel.
Od roku 2010 je držiteľkou licencie na reštaurovanie národných historických pamiatok od Ministerstva kultúry Českej republiky.
Rozsiahlu prax získala v Čechách, kde pracovala pre Ostravskú galériu, Galériu Lidice či Františkánsky kláštor v Kadani. Od roku 2011 pôsobí v Múzeu umenia v Tel Avive, Izrael.